LyngholtLyngholt Familiecamping (Til forsiden)Familiecamping
Bo centralt, tæt på kyst midt i Bornholms imponerende natur.

Lejebetingelser for hytter og udlejningscampingvogne

 1. Campingpas er obligatorisk (Dansk campingpas kan købes hos os for Dkr. 100 pr. husstand).

 2. Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

 3. Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af insekter (myrer, ørentvister m.v.) i campinghytten/campingvognen.

 4. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for eventuelle skader forvoldt på campinghytten/vognen eller inventaret i lejeperioden. Eventuelle skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.

 5. Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal såvel campinghytten / vognen som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.

 6. Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10% af lejemålets samlede pris, dog mindst Dkr. 700,00.

  1. Ved annullering senere end 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, men tidligere end 30 dage før lejemålets påbegyndelse forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.

  2. Ved annullering senere end 30 dage før lejemålets påbegyndelse forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris. (Lejer kan forsikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom o. lign. ved henvendelse til Lyngholt Camping. Forsikringen skal tegnes senest 10 dage efter modtagelse af lejekontrakt. Præmien koster 6% af lejebeløbet).

  3. Såfremt udlejer genudlejer det lejede inden for det annullerede lejemåls varighed, vil det dermed indvundne beløb med fradrag af det i punkt A nævnte ekspeditions- gebyr naturligvis blive refunderet.

  4. Annullering anses for at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftlig/via telefax
   er kommet udlejeren i hænde.

  5. Ved ændring af lejeperiode eller lejeobjekt efter kontraktudskrivning, opkræves et ekspeditionsgebyr stort Dkr. 100,00.

  6. Såfremt der med opholdet er bestilt færgebillet opkræves et tillægsgebyr på Dkr. 100,00.

 7. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

 8. Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser samt for
  trykfejl i lejekontrakt.

 9. Der må ikke medtages husdyr af nogen art i hytten/campingvognen med mindre andet er anført i lejekontrakten. I de hytter/vogne, hvor husdyr er tilladt, opkræves et tillæg stort
  Dkr. 25,00 pr. dag pr. hund. I hytter/vogne udstyret med fjernsyn er der i lejebeløbet inkluderet leje af fjernsyn Dkr. 25,00 pr. dag.

 10. Ved. evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

Lyngholt Familiecamping - Borrelyngvej 43 - DK - 3770 Allinge - Tel:+4556480574 - Mail: